İbrahim Kutluay

İbrahim Kutluay’ın Doğum Yeri: Yalovaibrahim-kutluay